Αξιοπιστία, Φερεγγυότητα, Σταθερότητα

ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ. Επιτέλους... Ασφάλεια για μια ζωή!

Η ζωή μας είναι μία και πολύτιμη. Το ίδιο πολύτιμη είναι και η ζωή όλων όσων αγαπάμε. Μεγάλη αξία για εμάς έχει και ότι έχουμε δημιουργήσει με κόπο τόσα χρόνια. Τα όνειρά μας, τα όσα θέλουμε να δημιουργήσουμε στο μέλλον. Γι αυτό χρειαζόμαστε δίπλα μας μια αποδεδειγμένα αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία, όχι μόνο για σήμερα, αλλά για μια ζωή.

Όλοι εμείς, στην ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ χτίζουμε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας, βασιζόμενοι στις αξίες μας και στην εμπειρία μας, 40 δημιουργικά χρόνια τώρα:

 • Με σεβασμό και αγάπη για τον άνθρωπο και τα δημιουργήματα του, και μια συνεχή σταθερή και δυναμική εξελικτική πορεία.
 • Με ισχυρές συνεργασίες με μεγάλους αντασφαλιστικούς ομίλους, σωστή διαχείριση, έμπειρο στελεχιακό δυναμικό, αμεσότητα στην επικοινωνία και εμπιστοσύνη στις επαγγελματικές σχέσεις.
 • Διαθέτοντας στην αγορά σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες, που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των καταναλωτών με σαφείς, διαφανείς και κατανοητούς όρους.
 • Επιτυγχάνοντας επί πλέον κερδοφορία με παράλληλη αύξηση του κοινωνικού της ρόλου, μέσω των αυξημένων επενδύσεων, της απασχόλησης, της πληρωμής φόρων, –εισφορών και αποζημιώσεων.
 • Προσφέροντας σταθερά πραγματική προστιθέμενη αξία στους πελάτες και συνεργάτες, δημιουργώντας και εδραιώνοντας ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης.
 • Διαχειριζόμενοι με υπευθυνότητα και με αίσθηση του επείγοντος όλων των θεμάτων που αφορούν συνεργάτες και πελάτες.

ΕΠΙΛΕΓΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΓΙΑΤΙ:

 • Τα ισόβια ασφαλιστικά μας προγράμματα δεν ανανεώνονται κάθε χρόνο, έτσι, είστε εξασφαλισμένοι με τους ίδιους όρους για μια ζωή.
 • Πληρώνουμε Αμέσως.
 • Η Ευρωστία μας δίνει ειδικό βάρος στις υποσχέσεις μας: Οι πληρωθείσες αποζημιώσεις στους πελάτες μας ανήλθαν στο ποσό των € 291,500,000 από το 2007 μέχρι το 2012. Οι επενδύσεις κατά το ίδιο χρονικό διάστημα έχουν υπερδιπλασιαστεί. Τα ίδια μας κεφάλαια, ξεπερνούν τα 47,000,000.
 • Δίνουμε σημασία στις ουσιαστικές καλύψεις.
 • Δεσμευόμαστε για τις υποσχέσεις που δίνουμε.
 • Επίκεντρο της πολιτικής μας είστε εσείς.
 • Βρισκόμαστε σταθερά και με συνέπεια δίπλα σας 40 χρόνια τώρα.


ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ... ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΖΩΗΣ

Η Ασφάλεια Ζωής αποτελεί μια από τις σημαντικότερες επενδύσεις και εξασφαλίζει το εισόδημα σας. Αποτελεί θεμελιώδη και ουσιαστική προϋπόθεση για την διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας στη ζωή σας. Επίσης, εξασφαλίζει τα αγαπημένα σας πρόσωπα από τις συνέπειες απρόβλεπτων γεγονότων. Εμείς το γνωρίζουμε καλά έχοντας προσφέρει ασφάλεια και πραγματική εξασφάλιση σε χιλιάδες πελάτες μας.

Ισόβια Ασφάλιση Ζωής (με ισόβια καταβολή ασφαλίστρων)
Η Ισόβια Ασφάλιση Ζωής καλύπτει τον κίνδυνο θανάτου, του ασφαλισμένου. Λήγει με τον θάνατο του ασφαλισμένου ή με την διακοπή -εξαγορά (από τον ίδιο) της ασφάλισης και λειτουργεί και ως αποταμιευτικός λογαριασμός. Η Ισόβια Ασφάλεια Ζωής, είναι μία βασική ασφάλεια ζωής, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:
 • Διατήρηση ενός αξιοπρεπούς επίπεδου διαβίωσης στην οικογένεια του ασφαλισμένου
 • Πληρωμή δανείων (Στεγαστικών/Καταναλωτικών) και Πιστωτικών Καρτών
 • Κάλυψη Φόρων κληρονομιάς και συναφών εξόδων
 • Αντιμετώπιση τελευταίων εξόδων
 • Προσωπικές / οικογενειακές υποχρεώσεις σε τρίτους
 • Δυνατότητα εσωτερικού δανεισμού λόγω έκτακτων αναγκών
 • Αποταμίευση με εγγυημένη απόδοση
Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της ασφάλισης, η Εταιρία καταβάλλει στους δικαιούχους το ασφαλισμένο κεφάλαιο. Μπορούν να ασφαλιστούν άτομα ηλικίας από 1 μηνός έως 65 ετών. Με την Ισόβια Ασφάλιση Ζωής μπορούν να δοθούν όλες οι συμπληρωματικές καλύψεις συμπεριλαμβανομένων και των προγραμμάτων νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης.

Ισόβια Ασφάλιση Ζωής (με περιορισμένη καταβολή ασφαλίστρων)
Έχει την ίδια λογική λειτουργίας με την Ισόβια Ασφάλιση Ζωής (με ισόβια καταβολή ασφαλίστρων) με την διαφορά ότι τα ασφάλιστρα καταβάλλονται μέχρι ορισμένη διάρκεια και εν συνεχεία θα εξακολουθεί να είναι ασφαλισμένος για το υπόλοιπο της ζωής του, αλλά χωρίς να καταβάλλει ασφάλιστρα για την ασφάλιση ζωής.

Απλή Ασφάλιση Ζωής
Η Απλή Ασφάλεια Ζωής καλύπτει τον κίνδυνο της απώλειας ζωής και καταβάλλει εφάπαξ το ασφαλισμένο κεφάλαιο στους δικαιούχους εάν συμβεί η απώλεια ζωής του ασφαλισμένου μέσα στην περίοδο που προβλέπει το συμβόλαιο. Η κάλυψη παρέχεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και έως την ηλικία των 75 ετών Είναι η έμπρακτη αγάπη για την οικογένειά σας και τους ανθρώπους που εξαρτώνται οικονομικά από εσάς. Σκοπός της Απλής Ασφάλειας Ζωής είναι η:
 • Διατήρηση της ποιότητας ζωής της οικογένειάς του ασφαλισμένου
 • Πληρωμή δανείων (Στεγαστικών Καταναλωτικών) Πιστωτικών Καρτών
 • Κάλυψη Φόρων κληρονομιάς και συναφών εξόδων.
 • Τακτοποίηση προσωπικών / οικογενειακών υποχρεώσεων σε τρίτους
 • Προστασία των περιουσιακών στοιχείων των αγαπημένων πρόσωπων του ασφαλισμένου.
Μπορούν να ασφαλιστούν άτομα ηλικίας από 18 ετών έως 60 ετών. Με την Απλή Ασφάλιση Ζωής μπορούν να δοθούν όλες οι συμπληρωματικές καλύψεις συμπεριλαμβανομένων και των προγραμμάτων νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης.

Απλή Ασφάλιση Ζωής Συμπληρωματική
Παρέχει κάλυψη μόνο για ορισμένη χρονική περίοδο και καταβάλλει σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, κατά την διάρκεια ισχύος της ασφάλισης, το ασφαλισμένο κεφάλαιο στους δικαιούχους. Η Απλή Συμπληρωματική Ασφάλεια Ζωής λειτουργεί ως πρόσθετη κάλυψη στις βασικές ασφάλειες Ζωής και «συμπληρώνει» το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο, εξασφαλίζοντας ένα αυξημένο κεφάλαιο, ικανό να αντιμετωπίσετε τις όποιες οικονομικές υποχρεώσεις απορρέουν από την έλευση ενός τέτοιου δυσάρεστου γεγονότος. Δίδεται με όλες τις Βασικές Ασφαλίσεις Ζωής εκτός από την Απλή Ασφάλιση και την Απλή Ασφάλιση Μειουμένου Κεφαλαίου και Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας.

Απλή Ασφάλιση Ζωής Μειουμένου Κεφαλαίου και Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας
Η Ασφάλεια Ζωής Μειούμενου Κεφαλαίου είναι πρόγραμμα για την κάλυψη δανείου, και γενικότερα ανειλημμένων υποχρεώσεων του ασφαλισμένου καλύπτοντας τον από τυχόν απρόοπτα της ζωής που μπορεί να προκύψουν (όπως απώλεια ζωής και ανικανότητα για εργασία). Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο να μειώνεται σταθερά και ισόποσα κάθε χρόνο. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους έχουν ανειλημμένες υποχρεώσεις από δάνειο ή υπόλοιπο από πιστωτικές κάρτες και θέλουν να έχουν ασφαλιστική προστασία. Το ασφαλισμένο κεφάλαιο μειώνεται σε κάθε επόμενη ετήσια επέτειο του ασφαλιστηρίου με ποσό, το οποίο υπολογίζεται διαιρώντας το αρχικό ασφαλισμένο κεφάλαιο δια της συνολικής διάρκειας της ασφάλισης. Με την Απλή Ασφάλιση Μειωμένου Κεφαλαίου και Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας μπορούν να δοθούν όλες οι συμπληρωματικές καλύψεις συμπεριλαμβανομένων και των προγραμμάτων νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης.

Μικτή Ασφάλιση Ζωής
Παρέχει κάλυψη για ορισμένη χρονική περίοδο και καταβάλλει το ασφαλισμένο κεφάλαιο στην λήξη της ασφάλισης στον ίδιο τον ασφαλιζόμενο, εφόσον βρίσκεται στη ζωή ή στους δικαιούχους σε περίπτωση θανάτου του κατά την διάρκεια ισχύος της ασφάλισης. Λειτουργεί για προστασία και παράλληλα και ως αποταμιευτικός λογαριασμός

 • Διατήρηση ενός αξιοπρεπούς επίπεδου διαβίωσης στην οικογένεια του ασφαλισμένου
 • Αποπληρωμή δανείων (Στεγαστικών / Καταναλωτικών) και Πιστωτικών Καρτών
 • Κάλυψη Φόρων κληρονομιάς και συναφών εξόδων
 • Χρηματοδότηση μελλοντικών σπουδών για τα παιδιά
 • Οικονομική ενίσχυση των παιδιών της οικογενείας μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, για την επαγγελματική τους αποκατάσταση
 • Αντιμετώπιση τελευταίων εξόδων
 • Προσωπικές / οικογενειακές υποχρεώσεις σε τρίτους
 • Δυνατότητα εσωτερικού δανεισμού λόγω έκτακτων αναγκών
 • Αποταμίευση
 • Μακροχρόνια επένδυση με εγγυημένη απόδοση

Με τη Μικτή Ασφάλιση Ζωής μπορούν να δοθούν όλες οι συμπληρωματικές καλύψεις συμπεριλαμβανομένων και των προγραμμάτων νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Σας προσφέρουμε σήμερα τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα «εφάπαξ» για την περίοδο συνταξιοδότησης σας ή μιας συμπληρωματικής προς την κύρια Ασφάλιση Σύνταξη. Δημιουργώντας μαζί μας ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα ασφάλισης έχετε τη δυνατότητα να αποταμιεύετε συστηματικά προκειμένου να δημιουργήσετε ένα κεφάλαιο στην ηλικία που θέλετε εσείς να συνταξιοδοτηθείτε. Με τα προγράμματα Pension Benefit και Junior Benefit μπορούν να δοθούν όλες οι συμπληρωματικές καλύψεις συμπεριλαμβανομένων και των προγραμμάτων νοσοκομειακής και εξονοσοκομειακής περίθαλψης.

Η MINETTA σας προσφέρει την εξής επιλογή για τη σύνταξή σας:

Ασφάλιση Pension Benefit (Ασφάλιση Επιβίωσης)
Η ποιότητα της ζωής στα χρόνια της συνταξιοδότησης αποτελεί ένα ζήτημα, που μας απασχολεί όλους. Όλοι επιθυμούμε να διατηρήσουμε το επίπεδο ζωής, που έχουμε κατακτήσει και θέλουμε να είμαστε ανεξάρτητοι απολαμβάνοντας τις χαρές της ζωής. Με το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα «Pension Benefit» σας δίνετε η δυνατότητα να διατηρήσετε το επίπεδο της ζωής, που αξίζετε κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησης σας. Επειδή η κοινωνική ασφάλιση δεν είναι πάντα επαρκής, σκεφθείτε ότι ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς, ή πολύ αργά, για την έναρξη του συνταξιοδοτικού σας προγράμματός. Εκείνο που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι όσο νωρίτερα ξεκινήσετε ένα τέτοιο πρόγραμμα, τόσο συγκριτικά λιγότερα χρήματα θα πληρώνετε, για να εξασφαλίσετε το ίδιο κεφάλαιο κατά την περίοδο της συνταξιοδότησής σας.
Η ΜΙΝΕΤΤΑ βρίσκεται πάντα κοντά σας, για να ικανοποιήσει τις πραγματικές σας ανάγκες. Σας παρέχει τη δυνατότητα σχεδιασμού του συνταξιοδοτικού σας πλάνου, ανάλογα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες σας. Εσείς καθορίζετε το ύψος και τη διάρκεια της σύνταξης, καθώς και την ηλικία συνταξιοδότησης.

Εσείς επιλέγετε:

 • Τον τρόπο παροχής του ποσού (εφάπαξ καταβολή, εγγυημένη μηνιαία σύνταξη για την χρονική περίοδο που εσείς θα επιλέξετε, ισόβια μηνιαία σύνταξη).
 • Τον τρόπο καταβολής του ασφαλίστρου (τρίμηνο, εξάμηνο, ετήσιο).
 • Την αυτόματη αναπροσαρμογή των κεφαλαίων, έτσι ώστε η παροχή σας να προστατεύεται από τον πληθωρισμό.

Το πρόγραμμα «Pension Benefit» παρέχει εγγυημένη απόδοση 2,80% (τεχνικό επιτόκιο). Επιπλέον, συμμετέχετε και στην υπεραπόδοση των επενδύσεων, που θα επιτυγχάνει η Εταιρία.

Επιπλέον πλεονεκτήματα:

Δυνατότητα εξαγοράς και δανείων
Με βάση τους όρους του συμβολαίου σας, έχετε τη δυνατότητα να πάρετε δάνειο μέχρι και το 100% της αξίας εξαγοράς του συμβολαίου σας, για να αντιμετωπίσετε μια έκτακτη και απρόβλεπτη ανάγκη σας.
Πραγματική αντιμετώπιση του πληθωρισμού
Με την εγγυημένη απόδοση 2,80% των μαθηματικών αποθεμάτων του συμβολαίου σας, με τη συμμετοχή σας στις υπεραποδόσεις και τη δυνατότητα επιλογής ποσοστού αναπροσαρμογής των ασφαλισμένων κεφαλαίων, έχετε τα όπλα να αντιμετωπίσετε ουσιαστικά τον πληθωρισμό και τις συνέπειες, που αυτός έχει στην παροχή σας.
Και κάτι ακόμη, πολύ σημαντικό
Εάν έχετε επιλέξει το πρόγραμμα «Εγγυημένη Μηνιαία Παροχή» για ορισμένη περίοδο, σε περίπτωση απώλειας της ζωής του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της καταβολής των εγγυημένων πληρωμών, η καταβολή των υπολοίπων εγγυημένων μηνιαίων πληρωμών θα συνεχίζεται στους δικαιούχους μέχρι τη λήξη της διάρκειας καταβολής τους.

Ασφάλιση Junior Benefit
Το «Junior Benefit» είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο και μελετημένο πρόγραμμα για όλους εσάς, που νοιάζεστε να εξασφαλίσετε ένα καλύτερο και σίγουρο μέλλον για το παιδί σας.

Στήριγμα ζωής από τους:

 • Γονείς, που από το ξεκίνημα της ζωής του παιδιού τους σκέφτονται και νοιάζονται να του εξασφαλίσουν ένα όσο γίνεται καλύτερο μέλλον.
 • Παππού και γιαγιά, οι οποίοι νιώθουν σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό τα συναισθήματα που ένιωσαν, όταν γεννήθηκε το παιδί τους, το οποίο σήμερα βλέπουν να γίνεται γονέας.
 • Νονό, νονά και όποιο άλλο αγαπητό πρόσωπο θέλει να προσφέρει σε ένα παιδί ένα πραγματικό και ουσιαστικό δώρο, για να το χρησιμοποιήσει όταν ενηλικιωθεί.

Το «Junior Benefit» είναι ένα σύγχρονο και ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα, που αναπτύσσεται μαζί με το παιδί σας και του προσφέρει τα:

 • Αναγκαία κεφάλαια για τη χρηματοδότηση των σπουδών του.
 • Απαιτούμενα ποσά για το ξεκίνημα της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του.
 • Απαραίτητα χρήματα για την οικογενειακή αποκατάσταση.
Εσείς επιλέγετε:
 • Τον χρόνο καταβολής των ασφαλισμένων κεφαλαίων.
 • Τον τρόπο καταβολής των ασφαλισμένων κεφαλαίων (εφάπαξ καταβολή, μηνιαία καταβολή για συγκεκριμένη περίοδο της επιλογής σας).
 • Τον τρόπο καταβολής του ασφαλίστρου (τρίμηνο, εξάμηνο, ετήσιο).
 • Την αυτόματη αναπροσαρμογή των κεφαλαίων, έτσι ώστε το τελικό ποσό της παροχής να προστατεύεται από τον πληθωρισμό.

Το πρόγραμμα «Junior Benefit» παρέχει εγγυημένη απόδοση 2,80% (τεχνικό επιτόκιο). Επιπλέον, συμμετέχετε και στην υπεραπόδοση των επενδύσεων, που θα επιτυγχάνει η Εταιρία, με επιπλέον πλεονεκτήματα:

Εγγυημένη αποταμίευση από τη MINETTA
Το «Junior Benefit» ολοκληρώνει το σκοπό του, ακόμα και αν απρόβλεπτα γεγονότα εμποδίσουν τη συνέχιση της πληρωμής των ασφαλίστρων από τον συμβαλλόμενο. Για το λόγο αυτό, προσφέρει την κάλυψη της Απαλλαγής Πληρωμής των Ασφαλίστρων σε περίπτωση απώλειας ζωής ή μόνιμης ολικής ανικανότητας για εργασία του συμβαλλομένου. Στην περίπτωση αυτή η MINETTA σας απαλλάσσει από την καταβολή των ασφαλίστρων και συνεχίζεται απρόσκοπτα το ασφαλιστικό πρόγραμμά σας μέχρι τη λήξη του. Πραγματική αντιμετώπιση του πληθωρισμού.
Με την εγγυημένη απόδοση 2,80% των μαθηματικών αποθεμάτων του συμβολαίου σας, με τη συμμετοχή σας στις υπεραποδόσεις που θα επιτυγχάνει η MINETTA και τη δυνατότητα να επιλέξετε το ποσοστό αναπροσαρμογής των ασφαλισμένων κεφαλαίων σας, έχετε τα όπλα να αντιμετωπίσετε πραγματικά τον πληθωρισμό και τις συνέπειες, που αυτός θα έχει στην παροχή σας.

Εγγυημένη εξασφάλιση
Ως γονείς φροντίζετε συνεχώς για το μέλλον των παιδιών σας. Θέλετε να τους προσφέρετε τη δυνατότητα να αποκτήσουν ένα καλύτερο επίπεδο διαβίωσης. Να σπουδάσουν, να ξεκινήσουν την επαγγελματική σταδιοδρομία τους χωρίς οικονομικούς προβληματισμούς και έγνοιες. Τα θέλετε όλα για τα παιδιά σας. Εξασφαλίστε το μέλλον τους με την απόφασή σας να επενδύσετε στο «Junior Benefit».
Δώστε τους την οικονομική άνεση και τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους.

Ασφάλιση Επιβίωσης Εφάπαξ Ασφαλίστρου
Παρέχει κάλυψη για ορισμένη χρονική περίοδο και καταβάλλει στην λήξη της ασφάλισης στον ίδιο τον ασφαλισμένο, εφόσον βρίσκεται στη ζωή, το ασφαλισμένο κεφάλαιο ή κατόπιν επιλογής του ασφαλισμένου, εγγυημένη μηνιαία παροχή για ορισμένη περίοδο ή ισόβια μηνιαία παροχή σε μορφή σύνταξης.
Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου κατά την διάρκεια ισχύος ασφάλισης επιστρέφονται στους δικαιούχους το εφάπαξ εισπραχθέν καθαρό ασφάλιστρο, καθώς και τα μερίσματα που τυχόν δεν έχουν εισπραχθεί.
Εξυπηρετεί δύο ανάγκες:
  1.   Την αποταμίευση
  2.   Την συνταξιοδότηση
Με την παρούσα ασφάλιση δεν παρέχονται οι συμπληρωματικές καλύψεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Η ΜΙΝΕΤΤΑ με 40 χρόνια προσφοράς και δημιουργίας με πραγματικό σεβασμό και αγάπη για τον άνθρωπο, δημιούργησε τα προγράμματα υγείας που προσφέρουν:

 • Ισοβιότητα στα προγράμματα (αφορά τα προγράμματα τα οποία συνδυάζονται με Ισόβια Ζωή)
 • Ηλικία ασφάλισης από 1 μηνός έως και 65 ετών
 • Κάλυψη Ελλάδα /εξωτερικό
 • Ελεύθερη επιλογή νοσοκομείου
 • Επίδομα 30% των εξόδων νοσηλείας άλλου φορέα
 • Το κεφάλαιο κάλυψης ανανεώνεται κάθε χρόνο ακόμα και αν η διάρκεια νοσηλείας διαρκεί άνω των 365 ημερών.
Καλύψεις Συμπληρωματικές των Βασικών (που δύσκολα προσφέρονται από την αγορά):
 • Διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών
 • Κάλυψη στα εξωτερικά ιατρεία για παραμονή έως δώδεκα ώρες (άρθρο 6 στους όρους)
 • Φυσικά φαινόμενα και πανδημίες (σεισμός, πλημμύρες, κλπ.)
 • Καρκίνος-χημειοθεραπείες-ακτινοβολίες-ακτινοθεραπείες, χωρίς νοσηλεία
 • Επιπλοκή κυήσεως-αποβολή-άμβλωση σαν ασθένεια
 • Life support machine χωρίς όριο
 • ΜΕΘ στο ετήσιο όριο και στο Εξωτερικό
 • Κληρονομικές και Συγγενείς Παθήσεις

Προγράμματα υγείας Σε ποιους απευθύνεται
 • MEDICAL DIAMOND

Σε εσάς που επιθυμείτε ένα EXECUTIVE πρόγραμμα, το οποίο προσφέρει 2.000.000 ευρώ ετήσιο όριο κάλυψης σε Ελλάδα και 450.000 ευρώ στο εξωτερικό για  έξοδα νοσηλείας σε ιδιωτικές ή κρατικές κλινικές, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 • MEDICAL PLATINUM

Σε εσάς που θέλετε να έχετε ετήσιο όριο κάλυψης τις 500.000 ευρώ στην Ελλάδα και  τις 350.000 ευρώ στο εξωτερικό για έξοδα νοσηλείας σε ιδιωτικές ή κρατικές κλινικές, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 • MEDICAL GOLD

Σε εσάς που θέλετε να έχετε ετήσιο όριο κάλυψης τις 200.000 ευρώ στην Ελλάδα και  τις 200.000 ευρώ στο εξωτερικό για  έξοδα νοσηλείας σε ιδιωτικές ή κρατικές κλινικές, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Εξωνοσοκομειακά Προγράμματα υγείας Σε ποιους απευθύνεται
 • Senior Plus

Σε άτομα από 18 ετών έως και 65 ετών με ετήσιο όριο κάλυψης τις 2.000  ευρώ για  έξοδα διαγνωστικών εξετάσεων σε συμβεβλημένα κέντα και επισκέψεις σε συμβεβλημένους γιατρούς Σε συνδυασμό με τα προγράμματα υγείας έχετε ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγείας.

 • Junior Plus

Σε παιδιά έως 17 ετών  με ετήσιο όριο κάλυψης τις 2.000  ευρώ για  έξοδα διαγνωστικών εξετάσεων σε συμβεβλημένα κέντα και επισκέψεις σε συμβεβλημένους γιατρούς . Σε συνδυασμό με τα προγράμματα υγείας έχετε ένα πλήρες σύστημα υγείας

 • Senior

Σε άτομα από 18 ετών έως και 65 ετών με ετήσιο όριο κάλυψης τις 1.000  ευρώ για  έξοδα διαγνωστικών εξετάσεων σε συμβεβλημένα κέντα και επισκέψεις σε συμβεβλημένους γιατρούς Σε συνδυασμό με τα προγράμματα υγείας έχετε ένα πλήρες  σύστημα υγείας.

 • Junior

Σε παιδιά έως 17 ετών  με ετήσιο όριο κάλυψης τις 1.000  ευρώ για  έξοδα διαγνωστικών εξετάσεων σε συμβεβλημένα κέντα και επισκέψεις σε συμβεβλημένους γιατρούς . Σε συνδυασμό με τα προγράμματα υγείας έχετε ένα πλήρες σύστημα υγείας

 • Senior Comfort

Σε άτομα από 18 ετών έως και 65 ετών με ετήσιο όριο κάλυψης τις 1.000  ευρώ για  έξοδα διαγνωστικών εξετάσεων σε συμβεβλημένα κέντα και επισκέψεις σε συμβεβλημένους γιατρούς. Με ποσοστό συμμετοχής σας 30%

 • Junior Comfort

Σε παιδιά έως 17 ετών  με ετήσιο όριο κάλυψης τις 1.000  ευρώ για  έξοδα διαγνωστικών εξετάσεων σε συμβεβλημένα κέντα και επισκέψεις σε συμβεβλημένους γιατρούς .Με ποσοστό συμμετοχής σας 30%
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ)

Καλύψεις αναγκαίες για την προστασία του εισοδήματος του ασφαλισμένου ή της οικογένειας του σε περίπτωση θανάτου από ατύχημα:

 1. Προσάρτημα Θανάτου Από Ατύχημα (ΘΑ)
  Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από ατύχημα, η Εταιρία καταβάλλει στους δικαιούχους το ασφαλισμένο κεφάλαιο που αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων και ασφαλίστρων του ασφαλιστηρίου.
  Σε περίπτωση ειδικού ατυχήματος κυκλοφορίας, η Εταιρία θα καταβάλλει στους δικαιούχους το διπλάσιο του ασφαλισμένου κεφαλαίου.
  Με το προσάρτημα αυτό, μπορούν να ασφαλιστούν άτομα ηλικίας από 1 μηνός έως 65 τών, ενώ το προσάρτημα λήγει υποχρεωτικά με τη λήξη της βασικής ή στην ηλικία των 70 ετών, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της βασικής ασφάλισης ζωής.
  Το ελάχιστο ασφαλισμένο κεφάλαιο του προσαρτήματος είναι 15.000 Ευρώ.
 2. Ολική Και Μερική Ανικανότητα Από Ατύχημα
  Σε περίπτωση Ολικής Ανικανότητας από Ατύχημα, η Εταιρία καταβάλλει στον ασφαλισμένο το ασφαλισμένο κεφάλαιο που αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων και ασφαλίστρων του ασφαλιστηρίου.
  Σε περίπτωση Μερικής Ανικανότητας από Ατύχημα, η Εταιρία καταβάλλει στον ασφαλισμένο, ποσοστό του ασφαλισμένου κεφαλαίου όπως καθορίζεται ανάλογα με το βαθμό ανικανότητας.
 3. Καταβολή Κεφαλαίου Λόγω Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας
  Σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας του ασφαλισμένου για εργασία από ατύχημα ή ασθένεια, η Εταιρία καταβάλλει το ασφαλισμένο κεφάλαιο εφάπαξ ή σε δύο δόσεις ανάλογα με το είδος της ανικανότητας.
 4. Επαγγελματική Ανικανότητα
  Σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας του ασφαλισμένου να ασκήσει το επάγγελμα που δήλωσε, η Εταιρία καταβάλλει το ασφαλισμένο κεφάλαιο που αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων και ασφαλίστρων του ασφαλιστηρίου, εφάπαξ ή σε δύο δόσεις, ανάλογα με το είδος της ανικανότητας.
 5. Απώλεια Εισοδήματος
  Σε περίπτωση Ολικής Ανικανότητας του ασφαλισμένου για εργασία, η Εταιρία καταβάλλει μηνιαία παροχή ανάλογα με το σχέδιο κάλυψης Απώλειας Εισοδήματος που έχει επιλεχθεί.
  Η ασφάλιση Απώλειας Εισοδήματος προσφέρεται σε εννέα (9) σχέδια κάλυψης τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με την αιτία ανικανότητας (ατύχημα ή ασθένεια), τις ημέρες ή τους μήνες αναμονής για την έναρξη καταβολής της μηνιαίας παροχής και τη διάρκεια καταβολής της μηνιαίας παροχής
 6. Ιατροφαμακευτικών Εξόδων Από Ατύχημα
  Με το παρόν προσάρτημα η Εταιρία καλύπτει τα πραγματοποιούμενα έξοδα συνεπεία ατυχήματος, για ιατρική, φαρμακευτική ή άλλη θεραπευτική αγωγή εντός ή/και εκτός νοσοκομείου, με την προσκόμιση των πρωτότυπων αποδείξεων και έως του ποσού κάλυψης ιατροφαρμακευτικών εξόδων ατυχήματος που αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων και ασφαλίστρων του ασφαλιστηρίου, ανά περίπτωση.
  Με το παρόν προσάρτημα μπορούν να ασφαλιστούν άτομα ηλικίας από 1 μηνός έως 65 ετών ενώ το προσάρτημα λήγει με τη λήξη της βασικής ασφάλισης ζωής. Η διάρκεια ασφάλισης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της βασικής ασφάλισης ζωής.
 7. Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων Ασφαλισμένου
  Σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας του ασφαλισμένου για εργασία από ατύχημα ή ασθένεια, η Εταιρία καλύπτει την απαλλαγή της περαιτέρω καταβολής των ασφαλίστρων της βασικής ασφάλισης ζωής και τυχόν προσαρτημάτων.
  Στην περίπτωση απαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων το ασφαλιστήριο λειτουργεί σαν να καταβάλλονται συνεχώς τα ασφάλιστρα ζωής και των τυχόν προσαρτημάτων από τον ίδιο τον συμβαλλόμενο.
 8. Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων Συμβαλλόμενου
  Σε περίπτωση Θανάτου ή Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας για εργασία από ατύχημα ή ασθένεια του συμβαλλομένου η Εταιρία καλύπτει την απαλλαγή της περαιτέρω καταβολής των ασφαλίστρων της βασικής ασφάλισης ζωής και τυχόν προσαρτημάτων, για την υπόλοιπη διάρκεια ισχύος της βασικής ασφάλισης.
  Στην περίπτωση απαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων η ασφάλεια λειτουργεί σαν να καταβάλλονται συνεχώς τα ασφάλιστρα ζωής και των τυχόν προσαρτημάτων από τον ίδιο τον συμβαλλόμενο.
 9. Ημερήσια Αποζημίωση Νοσηλείας
  Με το παρόν προσάρτημα, η Εταιρία παρέχει προς τον ασφαλισμένο ημερήσιο επίδομα, σε περίπτωση νοσηλείας εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας ή τοκετού, με ανώτατη περίοδο κάλυψης κατά νοσηλεία τα 3 έτη.
 10. Χειρουργικό Επίδομα
  Η Εταιρία με το παρόν προσάρτημα υποχρεούται σε παροχή επιδόματος προς τον ασφαλισμένο, σε περίπτωση που υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος.
 11. Χειρουργικό Επίδομα Plus
  Η Εταιρία, με το προσάρτημα αυτό και ανεξάρτητα από οποιοδήποτε άλλο, είναι υποχρεωμένη να καταβάλει, εφόσον το ασφαλιστήριο είναι σε ισχύ, το ποσό που αναγράφεται στον «Πίνακα Χειρουργικών Επεμβάσεων» ανάλογα με τη χειρουργική επέμβαση στην οποία θα υποβληθεί ο ασφαλισμένος σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα, λόγω ασθενείας ή ατυχήματος.
 12. Προσάρτημα Ανικανότητας Από Σοβαρές (ΑΣΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ)
  Η Εταιρία υποχρεούται βάσει των όρων του παρόντος προσαρτήματος, στην καταβολή του ασφαλισμένου κεφαλαίου το οποίο αναγράφεται στον Πίνακα Καλυπτόμενων Περιπτώσεων και Παροχών του ασφαλιστηρίου. Η πληρωμή του ασφαλισμένου κεφαλαίου θα γίνεται εφάπαξ, μόλις διαγνωσθεί μία από τις καλυπτόμενες σοβαρές ασθένειες
  1. Καρκίνος (κακοήθης όγκος μαστού).
  2. Καρκίνος (κακοήθης όγκος των γυναικείων γεννητικών οργάνων) Οι κακοήθεις όγκοι των γεννητικών οργάνων διακρίνονται σε καρκινώματα του:
  Αιδοίου, κόλπου, τραχήλου της μήτρας, μήτρας, σαλπίγγων, ωοθηκών.
 13. Ανικανότητα Από Σοβαρές Ασθένειες ή Ατύχημα
  Η Εταιρία με το παρόν προσάρτημα υποχρεούται σε εφάπαξ καταβολή του ασφαλισμένου κεφαλαίου σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος:
  α) Καταστεί μόνιμα και ολικά ανίκανος να εκτελέσει χωρίς τη βοήθεια κάποιου ενήλικα, τουλάχιστον τρεις (3) από τις ακόλουθες δραστηριότητες της καθημερινής ζωής:
        1.  Σωματική καθαριότητα,
        2.  Ένδυση και έκδυση,
        3.  Προσωπική υγιεινή,
        4.  Μετακίνηση,
        5.  Εγκράτεια,
        6.  Τροφή και πόση
  β) Βιώσει μία από τις παρακάτω παθήσεις ή και καταστάσεις:
        1.  Καρκίνο,
        2.  Στεφανιαία νόσο που απαιτεί χειρουργική επέμβαση (τουλάχιστο διπλό Bypass),
        3.  Καρδιακή προσβολή – Έμφραγμα του μυοκαρδίου,
        4.  Νεφρική ανεπάρκεια (τελικό στάδιο νόσου των νεφρών),
        5.  Εγκεφαλικό επεισόδιο,
        6.  Χειρουργική επέμβαση αορτής,
        7.  Τύφλωση (απώλεια όρασης),
        8.  Αντικατάσταση βαλβίδας της καρδιάς,
        9.  Μεταμόσχευση βασικού οργάνου,
        10.  Σκλήρυνση κατά πλάκας,
        11.  Παράλυση,
        12.  Νόσος Alzheimer /Άνοια πριν την ηλικία των 61 ετών,
        13.  Αγγειοπλαστική (PTCA),
        14.  Καλοήθης όγκος εγκεφάλου,
        15.  Κώμα,
        16.  Εγκεφαλίτιδα,
        17.  Κίρρωση ήπατος (τελικό στάδιο ασθένειας),
        18.  Απώλεια άκρων,
        19.  Βαριά εγκαύματα 3ου βαθμού,
        20.  Νόσος Parkinson πριν την ηλικία των 61 ετών.
 14. Ανικανότητα Από Σοβαρές Ασθένειες ή Ατύχημα
  Με την κάλυψη αυτή, καταβάλλεται το ασφαλισμένο κεφάλαιο σε περίπτωση που συμβεί στον / στην ασφαλισμένο / η μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
    1.  Καρκίνο,
    2.  Εγχείρηση στεφανιαίας αρτηρίας (Bypass),
    3.  Έμφραγμα του μυοκαρδίου,
    4.  Νεφρική ανεπάρκεια,
    5.  Εγκεφαλικό επεισόδιο,
    6.  Τύφλωση (απώλεια όρασης),
    7.  Μεταμόσχευση βασικού οργάνου,
    8.  Παράλυση,
    9.  Απώλεια άκρων,
    10.  Βαριά εγκαύματα 3ου βαθμού,

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα σας καλέσει ασφαλιστικός σύμβουλος της Εταιρίας μας.